SMITTEVERNTILTAK!

hjerte salen

Frå 14. januar har Regjeringa innført følgjande nasjonale tiltak for arrangement:

 • Max 200 personar på arrangement og kinoforestillingar på faste tilviste seter.
 • 1 sete mellom kvar husstand/kohort på alle våre førestillingar!
  Dette skjer automatisk ved billettkjøp i vårt system.
 • Påbod om munnbind der ein ikkje kan halda avstand.
  Det er lov å sitta utan munnbind etter at du har sett deg på setet ditt.
 • Hald 1-meters avstand og bruk antibac.
 • Er du sjuk eller har symptom skal du halda deg heime.
  Me refunderer desverre ikkje billettar grunna sjukdom.