Kulturhuset har opna att!

salen

No kan vi igjen ønskje velkommen på kino! Myndigheitene meiner det no er trygt å gå på kino, og vi startar "mjukt" med eit begrensa program og eit begrensa antal billettar på kvar forestilling.

  • Det blir større mellomrom mellom forestillingene slik at vi sprer besøket så godt som mulig.
  • Det vil derfor vere færre forestillinger enn normalt.
  • Vi kan maksimalt ha 50 i Storsalen og 25 i Sal 2 og 3.
  • Alle billettar må kjøpast på nett. Ved kjøp må ein legge inn kontaktifo. Dette er eit krav frå myndigheitene.
  • Billettsystemet er i «koronamodus» det vil sei at systemet bestemmer kor du skal sitte etter etter gjeldande smittevernreglar.
  • Det blir to seter mellom kvar person/ gruppe og annakvar rad blir stengt av. Familiemedlemmer og par kan sjølsagt sitte ved sida av kvarandre.
  • Vi reingjer grundig mellom forestillingane og alle blir oppfordra til å bruke håndspritdispensere ved inngangen til salene og utenfor kiosken.
  • I kiosken blir det ikkje mogleg å bruke kontanter berre kortbetaling. Bruk kontaktlaus betaling hvis du har!
  • Hugs å halde 1m avstand i kiosk og vestibyle.


Er du sjuk, eller i karantene, skal du sjølsagt ikkje gå på kino.