Eggum & Sivertsen - VI TO (er ikke Romeo og Julius)

i

Eggum & Sivertsen kjem til Sogndal kulturhus med showet VI TO (er ikkje Romeo og Julius)

Ryktet fortel at Eggum og Sivertsen har lagt nye planer, og tatt nokre nye (gitar)grep.
Førre gongen dei reiste på turné var det med stor suksess og fullsette salar over heile landet, og no har altså dei to gitarkameratane funne saman igjen, og er klare med både nye og gamle songar. 

Med kjente og ukjente gullfunn i kvarandre si skattekiste, med varme og store dosar humor byr dei to på sine helt spesielle skråblikk på verda og på kvarandre - med eit årelangt vennskap i botnen.
Igjen skal desse to folkekjære, men veldig ulike artistane vise oss kvifor songane deira passar så godt saman, og kvifor både songane og songarane er elska av ein heil nasjon. 
Dei skal vise oss korleis ein, med berre to stemmer og to gitarar, kan fylle eit konsertlokale med intens tilstadeverelse, trøkk, rungande latter og myke, magiske augeblikk. 

Duo-formatet er nake og krevjande, men Jan Eggum og Halvdan Sivertsen oppnår på denne måten nærheit både til songane og til publikum. Eggum & Sivertsen stortrivast i kvarandre sitt selskap, og no skal det norske folk igjen få sjansen til å trivast saman med dei. Sånne er gode å ha. Kvar gong vi møtast er det på ‘an igjen.
 
Velkommen Sogndal Kulturhus torsdag 14. november 2019.

Stad: Sogndal kulturhus, Storsalen
Dato: Torsdag 14. november 2019
Tid: kl. 19:00
Billettpris: kr. 540,-

Billettar kan kjøpast her ved å klikka på det klokkeslett-knappen over teksten her.
Eller i kiosken på kulturhuset tysdag - søndag kl. 17:30 - 20:00. Sommarstid opnar kiosken 30 minuttar før første film tysdag - søndag.

Kan reservera billettar ved å henvende deg til kiosken på kulturhuset. Hentefristen er 7 dagar. Tlf: 57673300.

Følgjekort-ordninga kan nyttast på dette arrangementet, billettar får du i kiosken på Sogndal Kulturhus.
Eller send mail til sogndal@kulturhus.no. (merk at denne e-posten berre er bamanna vekedagar på dagtid)

Rullestol? Me anbefalar å kjøpa billettar på rad 5 for rullesolbrukarar. Har reservert nokre seter til dette, så ta kontakt med kiosken.