Gå til hovedinnhold

Sjef i eige liv - Foredrag med Ingvard Wilhelmsen


Henter programmet...

BEGGE FRAMSYNINGANE ER UTSELDE!

Sjef i eige liv. Korleis kan ein best mogleg takla all verdens press, stress og omstillingar?"

 

Sjefen for Hypokonderklinikken i Bergen kjem til Sogndal for å halde foredrag i storsalen, tysdag 24. oktober!

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 22 år dreve ein liten Hypokonderklinikk. Han er godkjent veiledar i kognitiv terapi og har skreve 5 bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

Ingvard Willhelmsen meiner at det meste her i livet kan ein ikkje gjera noko med, men korleis ein vel å forholda oss til det som skjer bestemmer me sjølv. Han tek opp haldningane våre til grubling og bekymring, liv og død, usikkerheit og risiko, fortid og framtid.

Han vil fortelja deg korleis du kan bli sjef i ditt eige liv, og ikkje la bekymringar styra kvardagen.

Eit motiverande og morosamt foredrag for einkeltmennesket på heimebana eller i arbeidslivet, dette bør alle få med seg!

 

Stad: Sogndal Kulturhus, storesalen

Dato: Tysdag 24. oktober 2017

Tid: Kl. 19:30

Varigheit: 75 minutt

 

Billettpris: kr. 265,-

 

Billettar kan kjøpast her ved å klikka på klokkeslett-knappen øvst, eller i kiosken på Kulturhuset tysdag - søndag kl. 17:30 - 20:00

Ynskjer du å kjøpa eit større antal billettar samla, og få tilsendt faktura? Send ein e-post til karoline@kulturhus.no

 

Følgjekort-ordninga kan nyttast på dette arrangementet, billettar får du kun i kiosken på Sogndal Kulturhus.