Kulturspiren

d

Kulturspiren er ein møteplass for heile familien.

Kulturspiren er eit aktivitetstilbod for born og unge mellom 5 og 15 år.
Eit samarbeid mellom Sogndal kulturhus og frivillige organisasjonar og enkeltpersonar i Indre Sogn. Det blir arrangert på Sogndal Kulturhus ca. 5 laurdagar i året, kl 11.30-14.00 (annonserte datoar)

Inngang kr. 50,- pr. born.

PROGRAM HAUSTEN 2018:


Laurdag 15. september

Utespiren i samband med Sognahelg og Frivilligdagen i Sentrumsparken.

kl. 12:00 - 15:00

Aktivitetar: Spikking og måling på staffeli

Pris: kr. 20,- pr. born.

Laurdag 20. oktober

Vanleg kulturspire i Sogndal kulturhus.

kl. 11:30 - 14:00

Vanlege aktivitetar

Pris: kr. 50,- pr. born

Laurdag 17. november

Julespire med juleverkstad

kl. 11:30 - 14:00

Pris: kr. 50,- pr. born