Kulturspiren

d

Kulturspiren er ein møteplass for heile familien.

Kulturspiren er eit aktivitetstilbod for born og unge mellom 5 og 15 år.
Eit samarbeid mellom Sogndal kulturhus og frivillige organisasjonar og enkeltpersonar i Indre Sogn. Det blir arrangert på Sogndal Kulturhus ca. 5 laurdagar i året, kl. 12:00 - 15:00 (annonserte datoar)

Inngang kr. 50,- pr. born.

Barna kan bytta mellom stasjonane så mange ganger dei ynskjer innan kl. 14:30.


Program - hausten 2021:

Laurdag 4. september kl. 12 - 15. Tema: Kulturhuset 30 år

Laurdag 27. november kl. 12 - 15. Tema: Jul - AVLYST!

Me treng alltid fleire frivillige lag/organisasjonar og frivillige personar til å hjelpe til som instruktørar.
Ta kontakt om du har ein idè til tema, aktivitetar eller har lyst å vera med å hjelpa til.
Kontaktperson: Karoline Eggum Lerum. E-post: karoline@kulturhus.no Tlf: 57673300