Gå til hovedinnhold

Billettsal


 

Opningstider billettsal

Kiosken er open for billettsal tysdag - søndag kl. 17:30 - 20:00, måndag er det stengt.

I høgtider vil det vere andre opningtider. Sjå framsida eller Kulturhuset på Facebook.

Billettkjøp på nett er døgnopent heile året.
Trykk på klokkeslettet for framsyninga for å komme direkte til billettkjøp!

 

Opningtider sommar

Frå og med 22. mai til 22. august er kiosken open for billettsal 30 minutt før kvar kinoframsyning.

 

Har du spørsmål om billettar som er kjøpt på nett?
Ta kontakt med post@ebillett.no 

 

Reservering av billettar:

Det er ikkje mogleg å reservera billettar til kino!

Du kan reservera billettar til arrangement i kiosken på kulturhuset. (kl. 17:30 - 20:00 tysdag - søndag)

Hentefristen for billettar er vanlegvis 3 dagar.


Billettprisar på kino

Vaksen frå kr. 100,-

Ungdom (11-15 år) frå kr. 90,-

Barn (under 11 år) frå kr.80/90,-

Vaksen 3D frå kr. 120,-

Barn/Ungdom 3D frå kr. 100/110,-

På 3D filmar får ein låne 3D-briller ved inngang. Må returnerast etter filmen.
 

Familiepris: På barnefilmar får vaksne i følgje med barn barnepris.

NB: På filmar med 11 års grense er det ikkje barnebillettar.

Enkelte filmar kan ha høgare pris grunna høgare leige.

 

Det er som regel fritt seteval på kinofilmar, utanom premierar!


Aldersgrenser

A : Tillatt for alle

6 år: Tillatt for alle barn saman med vaksne

9 år: Adgang for barn ned til 6 år saman med vaksne

12 år: Adgang for barn ned til 9 år saman med vaksne

15 år: Adgang for unge ned til 12 år saman med vaksne

18 år: Absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Vaksen er ein føresett eller anna myndig person i føresette sin stad.

 

Følgjekort

Følgjekort-ordninga kan nyttast på alle typar arrangement. Ved framsyning av følgjekort betalar eigaren av kortet ordinær pris, medan ledsagar får fribillett.

 

Riksteatret - Coop rabatt:

Kr. 100,- i kontantrabatt per billett på vaksenførestillingar. 

Kr. 50,- i kontantrabatt på barne- og danseførestillinger

Medlemsrabatten får du ved å fremvisa Coop medlemskort i kassen i kiosken på kulturhus, eller ved å oppgi rabattkoden ved bestilling på våre nettsider. Rabattkoden finn du i ditt medlemsbrev og Min side på coop.no.

Medlemsrabatt på ordinære bilettar til Riksteaterets førestillinger. Maks 4 billetter pr kunde.

NB! Hugs at det er skilnad på store og små bokstavar i rabattkoden.