Gå til hovedinnhold

Kulturspiren


Kulturspiren er ein møteplass for heile familien.

Kulturspiren er eit aktivitetstilbod for born og unge mellom 5 og 15 år.

Eit samarbeid mellom Sogndal kulturhus og frivillige organisasjonar og enkeltpersonar i Indre Sogn.

Det blir arrangert på Sogndal Kulturhus ca. 5 laurdagar i året, kl 11.30-14.00 (annonserte datoar)

Inngang kr. 50,-Program - Våren 2017:
 

 - Laurdag 18. februar - vanlege aktivitetar
 

 - Laurdag  1. april - Tema: påske
 

 - Laurdag 29. april - Tema: vår

 

 

* Kan du tenke deg å vera med å arrangera Kulturspiren,
    eller vera med som instruktør?
   Ta kontakt på tlf. 57673300 elller e-post: karoline@kulturhus.no